All-Or-None teriminin tıbbi anlamı; a. Hep veya hiç (prensibi): Bir uyartıya ya tam cevap verilmesi veya hiç karşılık verilmemesi.