All-Or-None Law teriminin tıbbi anlamı; Hep veya hiç kanunu, herhangi bir uyarıya karşı sinirin ya tam cevap vermesi veya hiçbir tepki göstermesi;