Allantochorion teriminin tıbbi anlamı; n. Alantua ve koryonun aynı yapı içerisinde kaynaması.