Allantiasis teriminin tıbbi anlamı; n. Sucuk zehirlenmesi, botülizm.