Alkopton (E) teriminin tıbbi anlamı; n. Tirosinin noksan oksidasyonu sonucu meydana gelmesi muhtemel görülen ve bazı hallerde idrarda rastlanan madde, alkapton.