Alklyl teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alkil: Alifatik bir hidrokarbondan bir hidrojen atomunun ayrılması ile meydanag elen bir değerli organik radikal (methyl, ethyl veya propyl gibi). Genel formülü: CnH2n + I.