Amniorrheşis teriminin tıbbi anlamı; n. Amniyonun rüptürü.