Amnionic Sac teriminin tıbbi anlamı; Amnion kesesi;