Amniorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Amniyos akıntısı (Amniyos sıvısının vaktinden önce boşalmağa başlaması).