Amniography teriminin tıbbi anlamı; n. Doğumdan üç ay önce, çocuğun cinsietini belirlemek maksadiyle Stronsiyum fodür enjeksiyonundan sonra yapılan radyografi.