Amnioscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Dölüt zarına dokunmadan, ardında bulunan sıvı hakkında bilgi edinilmesini sağlar.