Amniotic Fluid Infusion teriminin tıbbi anlamı; Amnios sıvısının anne dolaşımına karışması.