Amniotic Cavity teriminin tıbbi anlamı; Amnion zarı boşluğu;