Amok teriminin tıbbi anlamı; n. Malaya hakkında görülen psişik bozukluk (tutulan durmadan koşar ve önüne ne gelirse devirir), öldürme psikozu.