Amorphous teriminin tıbbi anlamı; a. Şekilsiz. amorf.