Amoebic teriminin tıbbi anlamı; n. Amiplere ait, amipler sebebinden olan.