Amoebic Dysentery teriminin tıbbi anlamı; Entomoeba histolytica'nın sebep olduğu durum, amipli dizanteri.