Amoebicide teriminin tıbbi anlamı; a. Şekli veya hareketleri amibe benzeyen.