Amodlaquine teriminin tıbbi anlamı; n. Chloroquine'e benzer etkide güçlü bir sıtma ilacı.