Amount Of teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bir asidin titrasyon yolu ile belirtilen yüzdesi veya "equivalent" gr. miktarı;