Amphibolic Stage teriminin tıbbi anlamı; Hastalığın zirvesi ile geçmesi arasındaki devre;