Amphidiartrhosis teriminin tıbbi anlamı; n. Altçene eklemi gibi hem reze eklem, hem yeri, ikiz oynak.