Amphicyte teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Gangliyoner nöronların çevresindeki hücrelerin kapsüllerinden biri; 2. Kapsül hücresi.