Amphiblastula teriminin tıbbi anlamı; n. Amfiblastula: Bazı süngerlerin embriyonlarında olduğu gibi, birbirinden farklı iki "hemisphere" ile vasıflı blastula, iki morula.