Amphiapomict teriminin tıbbi anlamı; n. İhtiyari cinsi şekillerle meydana gelen "biotype", ikiz biotip.