Amphiarthrosis teriminin tıbbi anlamı; n. Yarıoynar eklem, amfiartroz (is).