Amphicrania teriminin tıbbi anlamı; n. İki taraflı başağrısı.