Caput Pancreatis teriminin tıbbi anlamı; anat. Duodenal ilmiğe oturan uykuluk başı.