Caput Nuclei Caudati teriminin tıbbi anlamı; anat. Önde bulunan baş, yan karıncığın ön boynuzunun yanal çitini oluşturur.