Caput Metatarsalis teriminin tıbbi anlamı; Metatars başı.