Caput Stapedis teriminin tıbbi anlamı; anat. Üzenginin başı.