Caput Phalangis teriminin tıbbi anlamı; anat. Bir phalanxın eklem başı içeren uzaksal ucu.