Caput Radii teriminin tıbbi anlamı; Radyus (döner kemik) başçığı.