Hemocytocatheresis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hücrelerinin yok olması.