Hemocuprein teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Eritrositlerde bulunan bakır ve hem ihtiva eden madde.