Hemoculture teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın bakteryolojik kültürü.