Hemocytology teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.