Hemocytozoon teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.