Hemocyte teriminin tıbbi anlamı; n. Kan yuvarı, kan küreciği.