Hemocytogenesis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hücrelerinin oluşumu.