Hemocytometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.