Hemodiagnosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.