Pharyngoplasty teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.