Pharyngoscope teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.