Pharyngopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak hastalığı.