Pharyngorrhagia teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak kanaması, farengoraji.