Pharyngospasm teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak spazmı.