Pharyngoscleroma teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak skleromu.