Pharyngopalatine teriminin tıbbi anlamı; a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.