Pharyngonasal teriminin tıbbi anlamı; a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.